GDPR

Version 1.0. 01-01- 2022

Som ett företag som värnar om integritetsfrågor har vi på IXI NEON Sign Solution tagit fram en integritetspolicy som ska hjälpa dig att förstå vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna sida innehåller information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats. Alltså information som på egen hand eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, kontakta eller lokalisera en specifik person, eller för att identifiera en individ. Läs vår integritetspolicy noga för att få en tydlig förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar eller på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

IXI NEON Sign Solutions följer dessa riktlinjer för att skydda din integritet:

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
  •  Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt

1. INsamling av information och spårning

1.1 När du besöker vår webbplats
Du kan besöka vår webbplats utan att ge ifrån dig någon personlig information. IXI NEON AB använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, användarvänligheten samt för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (95.111.242.89), är informationen som Google Analytics samlar mestadels in anonym trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi samlar inte in övrig information som ålder, kön, intressen, bankuppgifter eller vad du klickar på. Den insamlade informationen används för att skapa en
överblick över hur webbplatsen används.

IXI NEON använder tredjepartssystem för remarketing och IP-styrd annonsering. Systemen använder cookies. Du kan läsa mer om vårt användande av cookies i vår Cookie policy. Vi, tillsammans med tredjepartsleverantörer såsom Google använder förstapartscookies (som Google Analytics cookies),
tredjepartscookies eller andra tredjepartsidentifierare tillsammans för att sammanställa information om användarinteraktion med annonsvisningar som de relaterar till vår sajt.

Som besökare kan du förhindra användning av Googles cookies genom att besöka Googles annonsinställningar. För att förhindra cookies från andra tredjepartsleverantörer rekommenderar vi att besöka Network Advertising Initiatives opt-out-sida. Vi respekterar spåra ej-signaler och spåra ej. Vi planterar inte cookies eller använder annonsering när en spåra ej-webbläsarmekanism är på plats. Det är också viktigt att notera att vi tillåter beteendespårning från tredje part.


1.2 När du kontaktar oss
Om du väljer att kontakta oss under ditt besök på vår webbplats kommer personlig information sparas till vårt CRM-system. Informationen du anger i ett formulär (personlig information som till exempel ditt namn, e-post eller företag) kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan, och/eller ge dig tillgång till våra tjänster. När du har valt att kontakta oss så kopplar vi även ditt besöksbeteende på webbplatsen för att kunna optimera din upplevelse.


1.3 När du kontaktar oss via chat
Om du väljer att kontakta oss via chat under ditt besök på vår webbplats kommer personlig
information att sparas hos vår tredjepartsleverantör samt i vårt eget CRM-system. Vi hanterar informationen i syfte att kunna kontakta dig och besvara din förfrågan.

2. Informationssäkerhet

IXI NEON är noga med säkerheten runt personlig information. När IXI NEON samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla
informationen konfidentiell. Dessutom, all känslig information som lagras är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).
Vi genomför en stor variation av säkerhetsåtgärder när en användare lämnar in, skickar in eller vill ha åtkomst till sin information för att upprätthålla säkerheten för din personliga information.

3. Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss via ulrica.schillstrom@gmail.com Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella efterföljande begäran om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

4. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att IXI NEON längre lagrar din information, vänligen kontakta oss.

5. När gäller denna integritetspolicy?

Vår integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 1/1–2022.

6. Ändringar

Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. IXI NEON kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. Alla ändringar i integritetspolicyn kan du hitta på vår webbplats. Du har tillgång till
tidigare versioner här.

7. Sammanfattning

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.
Vi säljer ingen information eller delar med oss av denna till tredje part.

  • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
  • Vi ser till att all information lagras säkert.
  • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
  • Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

8. Du kan kontakta IXI Neon när som helst för att

  • begära ut information IXI NEON har lagrat om dig
  • korrigera information IXI NEON har lagrat om dig
  • radera information IXI NEON har lagrat om dig

Om du har ytterligare frågor om IXI NEON lagring och hantering av information, vänligen kontakta oss: 

IXI NEON Sign Solutions AB
Ulrica Schillström
Tel: 0707212126
Ulrica.schillstrom@gmail.com

EnglishPolishSwedish